RSS Feeds

RSS Feeds

RSS Feeds

Press RS Online Rss Feeds

RSS (Rich Simple Summary/Really Simple Syndication - Veoma jednostavna konekcija) predstavlja najjednostavniji način automatskog preuzimanja informacija sa web lokacija (sajtova) po vašoj želji. Praktično RSS Vas odmah obavještava o svim promjenama na sajtovima koje ste odabrali za praćenje bez otvaranja tih sajtova. Po istom principu možete u svakom trenutku pratiti i sve promjene na našem portalu.

Sve što je potrebno da biste dobijali informacije o promjenama na željenim sajtovima potrebno je da imate neki od RSS čitača (naša preporuka su, na primjer, Feedreader, Sharp Reader, Omea reader i slični). Ovi programi su besplatni i jednostavni za instaliranje i korišćenje.

Odaberite rss-feed koji vas interesuje i iskopirajte link u vaš rss program:

http://pressrs.ba/rss