Danas Sveti Jovan

Danas Sveti Jovan

20.01.2012.Ažurirano: 23.06.2016.
Sabor svetog Jovana Krstitelja, jedan od praznika posvećenih svetitelju i proroku koji je najavio dolazak Spasitelja i krstio ga na reci Jordanu, biće danas obeležen u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i u pravoslavnim domovima kao jedna od najčešćih srpskih slava.
Prema predanju, mnogi su mislili da je Jovan obećani Mesija ali je on, prepoznavši Isusa i slušajući njegove prve javne propovedi, rekao - "To je jagnje Božije koje uze na sebe grehe sveta".

U Crkvi je svetitelj poznat i kao Jovan Preteča, a njegov praznik svrstava u red najvećih proročkih praznika jer se za Svetog Jovana, najbližeg sledbenika i bliskog rođaka Isusa Hrista, vezuje početak misije Spasitelja i početak hrišćanske propovedi.

Ovaj praznik slavi se dan poslije Bogojavljenja, koje je sećanje na krštenje Isusovo i ulogu svetitelja koji je pripremao narod za novu veru.

"Ja vas krštavam vodom, ali onaj što ide za mnom jači je od mene... On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem", reči su Svetog Jovana koji je krštavao narod u reci Jordanu ukazujući na pokajanje.

Na pravoslavnim ikonama Sveti Jovan je najčešće predstavljen sa krstastim štapom u levoj ruci i napisom - "Pokajte se, jer je blizu Carstvo nebesko".

Od mladosti je bio posvećen veri i kao branilac javnog morala suprotstavljao se razvratu rimskog društva koji je u njegovo vreme dostigao vrhunac.

Sveti Jovan je javno osudio i cara Iroda Antipu koji je preoteo ženu svom bratu Filipu. Carica Irodijada je, kaže predanje, nagovorila kćerku Salomu da od Iroda zatraži glavu Jovanovu.

Zanesen Salominom igrom, Irod je naredio pogubljenje Jovana Krstitelja.

Ovom događaju posvećen je poseban praznik poznat kao Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, a na ikonama se slika svetitelj koji u desnoj ruci drži svoju odsečenu glavu.

Za ovaj praznik vezuje se, kako je zapisao Sveti jevanđelista Luka, i događaj prenošenja ruke svetitelja u Antiohiju iz Sevastije, gde je pogubljen.

Desna ruka Svetog Jovana, kojom je krstio Hrista, oduvek je čuvana kao najveća svetinja, a sada se čuva u Cetinjskom manastiru.

Sveti Jovan uzor je poštenja i pravdoljublja pa se i u srpskom pravoslavlju poštuje i običaj bratimljenja "po Bogu i Svetom Jovanu".

Komentari